JAVA: Convert Milliseconds to Hours, Minutes, and Seconds
Tarih: 5 Aralık 2013 Yorum: 0

(Convert milliseconds to hours, minutes, and seconds) Write a method that converts milliseconds to hours, minutes and seconds using the following header:

public static String convertMillis(long millis)

The method returns a string as hours:minutes:seconds For example, convertMillis(5500)  returns a string 0:0:5, convertMillis(100000) returns a string 0:1:40, convertMillis(555550000) returns a string 154:19:10.

 

ConvertMil.java

/**
 * Convert milliseconds to hours, minutes, and seconds.
 */
 import javax.swing.JOptionPane; // import JOptionpane.
public class ConvertMil {

  // Main Method.
  public static void main(String[] args) {
  	long millisec = 0;
  	// Promt to user to enter milliseconds.
	 	while(millisec <= 0){
	 		millisec = Long.parseLong(JOptionPane.showInputDialog("Please enter the milliseconds:"));
	 	}

  	String time = convertMillis(millisec); // convert milliseconds.
  	prntStr(millisec+" milliseconds is equal to "+ time); // Print hour:munite:second

  } // End of main method.

  /** Convert Millisecond to hour:munite:second */
  public static String convertMillis(long millis){

  	long sumsecond,second,summunite,munite,hour; // Declare variables.
  		sumsecond = millis/1000; // sum of second
  		second = sumsecond%60; // munite

  		summunite = sumsecond/60; // sum of munite
  		munite = summunite%60; // munite

  		hour = summunite/60; // hour

  	String result = hour+":"+munite+":"+second;
  	return result;

  } // End of convertMillis method.

  /** Print String */
  public static void prntStr(String print){

  	System.out.print(print);

  } // Enf of prntStr method.
} // End of public class.Yorum Yok:


Yorum Yap:

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
tema yapımcısı wordpress alexa bilgileri Webmaster Creative Commons v3 ile Lisanslanmıştır!


Akif ARSLAN © 2012 - 2019
Sitede bulunan istediğiniz cümleyi veya içeriği, istediğiniz gibi, istediğiniz yerde, istediğiniz zaman ve istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.